«Экспресс К» — ежедневная общественно-политическая республиканская газета
Уважаемые дамы и господа,
мы запустили новый сайт.

Вы можете перейти на него по ссылке express-k.kz

№166
(18244)
от 08.09.2015
Ленинская Смена
Сегодня:
Среда, 20июня 2018года
Знак почета. Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Экспресс К Главная страницаПоискОбратная связь Экспресс К
Экспресс К
Ежедневная общественно-политическая республиканская газета. Издается с 7 ноября 1920 года
  Первая полоса
  ЭКстренно
  Подробности ЭК
  ЭКватор
  Общество
  В табло
  Объявления
  ЭКспромт

АО «ТНК Казхром»
Казхром
№ 43 (17643) от 08.03.2013

АО «ТНК «Казхром» ДГОК объявляет о проведении открытого конкурса по закупкам следующих товаров, работ и услуг:Материалдық ресурстар Хромтау қаласы (Ақтөбе облысы) «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы – Дөң тау-кен байыту комбинатына жеткізілуі тиіс.
Жұмыстарды орындауды талап ететін мерзімі – 12 айға.
Ашық конкурсқа біліктілік талаптарына жауап беретін, барлық әлеуетті жеткізушілер жіберіледі.
Конкурстық өтінім www.reestr.nadloc.kz. сайтында орналастырылған.
Қатысушының компаниясы міндетті түрде reestr.nadloc.kz сайтында тіркелуі тиіс. Компания тіркелмесе өтінім қаралмайды, ашу және қорытындылар хат-тамаларына жазылмайды.
Конкурстық құжаттамалар топтамасын 8 сәуір 2013 жылға дейін әлеуетті жеткізушілердің конкурстық құжаттамасын ұсыну туралы сұраныс жасағаннан кейін, мына мекен-жай бойынша: 030008, Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4а-үйі, МТҚ департаменті кабинетінен сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін немесе Marina.Moroz@kz.enrc.com мекен-жайы бойынша немесе электронды почта бойынша мерзімінде алуға болады.
Ашық конкурсқа қатысуға жабық конверттерге салынған конкурстық өтінімдерді әлеуетті жеткізушілер мына мекен-жай бойынша: 030008, Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4а-үйі, МТҚ департаменті, «Қазхром» ТҰҚ» АҚ-ның кеңсесіне ұсынылады (жіберіледі).
Конкурстық өтінімдерді түпкілікті ұсыну мерзімі 9 сәуір 2013 жыл 13.00 минутқа дейін (Ақтөбе уақыты бойынша).
Конкурстық өтінімдері бар конверттер 9 сәуір 2013 жыл сағат 15.00 минутқа дейін мына мекен-жайда: 030008, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4а-үйі, «Қазхром» ТҰК» АҚ кеңсесі, МТҚ Департаменті кабинетінде ашылады. Көрсетілген мерзімде шартқа қол қойылмаған жағдайда жеңімпаздың бағалық ұсынысы жойылады.
Бағалық ұсыныстар салынған конверттерді ашу кезінде бағалық ұсыныстар салынған конвертті ұсынған әлеуетті жеткізушінің және (немесе) оның уәкілетті өкілінің қатысуына рұқсат беріледі.
Шарт 9 мамыр 2013 жылға дейін жасалуы тиіс.
Ашық байқаудың дайындығы мен өткізілуіне жауапты Мороз Марина Анатольевна (МТҚД логист-экономисі ) болып табылады, телефоны 8(7132) 900-516.
Сатып алуға жауапты Уразалин Мирас Г. (Дөң тау-кен байыту комбинатының Күрделі құрылыс бөлімінің жерасты жұмыстары жөніндегі жетекші инженер-кураторы), телефоны 8 (71336) 3-47-11.

АО «ТНК «Казхром» (Донской ГОК) объявляет о проведении закупа способом из одного источника:Основание осуществления закупа из одного источника, в связи с п. 105 пп. 5 Правил приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию
Потенциальный поставщик – Республиканское государственное казенное предприятие «Центр по недвижимости по Актюбинской области» Комитета регистрационной службы и
оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Актобе, ул. А. Молдагуловой, 46._

«Қазхром» ТҰҚ» АҚ (Дөң тау-кен байыту комбинаты) бір дерек көзінен сұрату тәсілі бойынша тауарларды сатып алуды жүргізу туралы хабарлайды:Бір дерек көзінен сатып алуды жүзеге асыру негізі: жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу кезінде ТЖҚ сатып алу Ережелерінің 105-тармағы, 5-тармақшасына сәйкес.
Әлеуетті жеткізуші – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің «Ақтөбе облысы бойынша жылжымайтын мүлік жөніндегі орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, Ақтөбе қ-сы, Ә. Молдағулова к-сі, 46.


АО «ТНК «Казхром» (Донской ГОК) объявляет о проведении закупа услуг способом запроса ценовых предложений:Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – по месту исполнителя
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – март – декабрь 2013 года
Заявка размещена на сайте reestr.nadloc.kz и в газете «Экспресс К».
Участник в обязательном порядке должен зарегистрироваться на сайте reestr.nadloc.kz.
Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются (направляются) в офис АО «ТНК «Казхром» по адресу: 030008, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4а, кабинет департамента материально-технического обеспечения.
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующую информацию:
1) наименование, адрес фактического местонахождения, БИН (для юридического лица), фамилия, имя, место жительства, ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика;
2) предмет закупа способом запроса ценовых предложений (наименования лотов, в случае если в предмет закупа способом запроса ценовых предложений входит несколько лотов);
3) наименование, описание, количество приобретаемых товаров, объем выполняемых работ и оказываемых услуг по каждому лоту;
4) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) цена, предложенная потенциальным поставщиком на лот без НДС.
В ценовое предложение включаются все расходы, связанные с поставкой товаров до места назначения, выполнением работ, оказанием услуг.
Начало предоставления ценовых предложений 11 марта 2013 г.
Окончательный срок представления ценовых предложений до 12 ч. 00 мин. (Актюбинского времени) 18 марта 2013 г.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14 ч. 00 мин. (Актюбинского времени) 18 марта 2013 г. по следующему адресу: г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4а, кабинет департамента материально-технического обеспечения.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Допускается отказ заказчиком от осуществления закупа товаров, работ и услуг не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока приема ценовых предложений.
Договор должен быть подписан до 10 апреля 2013 г. В случае неподписания договора в указанный срок ценовое предложение победителя аннулируется.
Допускается присутствие потенциального поставщика, представившего конверт с ценовыми предложениями, и (или) его уполномоченного представителя при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Проект договора можно получить на сайте reestr.nadloc.kz.
Ответственный за проведение закупа Капаницкая М. Ю., телефон 8 (7132) 900934.

«Қазхром» ТҰК» АҚ (филиал атауы) бағалық ұсыныстарды қайта сұрату тәсілі бойынша төмендегі тауарларды сатып алуды жүргізу туралы хабарлайды:Тауарды жеткізу,жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны – орындаушының орны бойынша.
Тауарды жеткізу,жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі – наурыз-желтоқсан 2013 ж.
Өтінім reestr.nadloc.kz сайтында және «Экспресс К» газетінде орналастырылған.
Қатысушы міндетті тәртіпте reestr.nadloc.kz сайтында тіркелінуі тиіс.
Жабық конверттерге салынған әлеуетті жеткізушілердің бағалық ұсыныстары мына мекен-жай бойынша: Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4а-үйі, МТҚ департаменті, «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның кеңсесіне ұсынылады (жіберіледі).
Әлеуетті жеткізушінің бағалық ұсыныстары төмендегідей ақпараттан тұруы тиіс:
1) нақты орналасқан жерінің атауы, мекен-жайы, ІСН (заңды тұлға үшін), тегі, аты, тұрғылықты жері, СТСН (салық төлеушінің сәйкестендірме нөмірі) (жеке тұлға үшін) және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері;
2) бағалық ұсыныстарды сұрату тәсілі бойынша сатып алудың мән-жайы (лот атаулары, егер бағалық ұсыныстарды сұрату тәсілі бойынша сатып алудың мән-жайына бірнеше лоттар кірген жағдайда);
3) сатып алынатын тауарлардың атауы, сипаттамасы, саны, орындалатын
жұмыстардың көлемі және әрбір лот бойынша көрсетілетін қызметтер;
4) тауарларды жеткізетін орны және мерзімі, жұмыстарды орындау,
қызметтерді көрсету;
5) ҚҚС-сыз лотқа әлеуетті жеткізушілердің ұсынған бағасы.
Бағалық ұсынысқа тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді.
Бағалық ұсыныстырды ұсынудың басталуы 11 наурыз 2013 ж.
Бағалық ұсыныстырды түпкілікті ұсыну мерзімі 18 наурыз 2013 ж. сағат 12.00 минутқа дейін (Ақтөбе уақыты бойынша).
Бағалық ұсыныстары бар конверттер 18 наурыз 2013 ж. сағат 14.00 минутта мына мекен-жайда: Ақтөбе қ., М. Мәметова көшесі, 4а-үйі, «Қазхром» ТҰК» АҚ кеңсесі, МТҚ департаменті кабинетінде ашылады.
Әлеуетті жеткізушілер бағалық ұсыныстар салынған конверттерді ашу рәсіміне қатыса алады.
Шарт 10 сәуір 2013 жылға дейін қол қойылуы тиіс. Көрсетілген мерзімде шартқа қол қойылмаған жағдайда жеңімпаздың бағалық ұсынысы жойылады.
Бағалық ұсыныстар салынған конверттерді ашу кезінде бағалық ұсыныстар салынған конвертті ұсынған әлеуетті жеткізушінің және (немесе) оның уәкілетті өкілінің қатысуына рұқсат беріледі.
Шарттың жобасын reestr.nadloc.kz сайтынан алуға болады.
Сатып алуды жүргізуге жауапты Капаницкая М. Ю., телефон 8 (7132) 900934.

Донской ГОК – АО «ТНК «Казхром» объявляет о проведении открытого конкурса по закупкам следующих товаров, работ и услуг:С конкурсной документацией обязательно приложить копии следующих документов: Сертификат соответствия, Сертификат качества завода изготовителя.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Донской ГОК – филиал АО «ТНК «Казхром», 031100, Актюбинская обл., г. Хромтау, площадь Мира, 25.
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – 120 календарных дней с даты подписания Контракта с правом досрочной поставки c письменного согласия покупателя
К открытому конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям.
Конкурсная заявка размещена на сайте reestr.nadloc.kz.
Компания участника в обязательном порядке должна быть зарегистрирована на сайте reestr.nadloc.kz. Без регистрации компании заявка не будет рассмотрена и не будет отражена в протоколах вскрытия и итогов.
Пакет конкурсной документации можно получить до 8 апреля 2013 г. включительно по адресу: 030008, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4а, кабинет департамента материально-технического обеспечения с 8.00 до 17.00 или по электронной почте по адресу: Marina.Moroz@kz.enrc.com, после запроса о предоставлении конкурсной документации потенциальным поставщиком.
Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в офис АО «ТНК «Казхром» по адресу: 030008, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4а, департамент МТО.
Окончательный срок представления конкурсных заявок до 13 ч. 00 мин. актюбинского времени 9 апреля 2013 г.
Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 15 ч. 00 мин. (Актюбинского времени) 9 апреля 2013 г. по следующему адресу: 030008, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4а, офис АО «ТНК «Казхром», кабинет Департамента МТО.
Допускается присутствие потенциального поставщика, представившего конверт с конкурсными заявками, и (или) его уполномоченного представителя при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.
Договор заключить до 9 мая 2013 г.
Ответственная за подготовку и проведение открытого конкурса Мороз Марина Анатольевна (ведущий специалист по работе с реестром ТРУ ДМТО), телефону 8 (7132) 900-516.
Ответственный за закуп является Саам А. С., телефон 8 (7132) 900-546.

«Қазхром» ТҰК» АҚ төмендегі тауарларды, жұмыстарды, және қызметтерді сатып алу бойынша ашық конкурсты өткізу туралы хабарлайды:Конкурстық құжаттармен қатар келесі құжаттар көшірмесі қажет: Сәйкес сертификаты, өндіргіш завод сапа сертификаты.
Материалдық ресурстар Хромтау қаласы (Ақтөбе облысы) «Қазхром»ТҰК» АҚ филиалы- Дөң тау-кен байыту комбинатына ұсынылуы тиіс.
Жеткізу бойынша талап ету мерзімі – келісімге қол қойылған мезеттен бастап 120 күн аралығында жекізілуі тиіс.
Ашық конкурсқа біліктілік талаптарына жауап беретін, барлық әлуетті жеткізушілер жіберіледі.
Конкурстік өтінім reestr.nadloc.kz сайтында орналастырылған.
Қатысушының компаниясы міндетті түрде reestr.nadloc.kz сайтында тіркелуі тиіс. Компания тіркелмесе өтінім қаралмайды және ашу және қорытындылар хат-тамаларына жазылмайды.
Конкурстық құжаттамалар топтамасын 8 сәуір 2013 жылға дейін әлуетті жеткізу-шілердің конкурстық құжаттамасын ұсыну туралы сұраныс жасағаннан кейін, мына мекен-жай бойынша: 030008, Ақтөбе қаласы, М. Маметова к-сі, МТҚ департаменті кабинетінен сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін немесе Marina.Moroz@kz.enrc.com мекен-жайы бойынша немесе электронды почта бойынша мерзімінде алуға болады.
Ашық конкурсқа қатысуға жабық конверттерге салынған конкурстық өтінімдерді әлуетті жеткізушілер мына мекен-жай бойынша: 030008, Ақтөбе қаласы, М. Маметова к-сі, МТҚ департаменті, «Қазхром» ТҰҚ» АҚ-ның кеңсесіне ұсынылады (жіберіледі).
Конкурстық өтінімдерді түпкілікті ұсыну мерзімі 9 сәуір 2013 жылдың 13.00-ге дейін (Ақтөбе уақыты бойынша).
Конкурстық өтінімдері бар конверттер 9 сәуір 2013 жылдың сағат 15.00-ге дейін мына мекен-жайда: 030008, Ақтөбе қаласы, М. Маметова к-сі, «Қазхром» ТҰК» АҚ кеңсесі, МТҚ Департаменті кабинетінде ашылады.
Әлеуетті жеткізушілер бағалы ұсыныстар салынған конверттерді ашу рәсіміне қатыса алады.
Шарт 9 мамыр 2013 жылға дейін жасалуы тиіс.
Ашық конкурсты дайындауға және өткізуге жауапты Мороз Марина Анатольевна (МТҚД ТЖҚ-дің тізілімімен жұмыс жөніндегі жетекші маман), телефоны 8 (7132) 900-516.
Сатып алуға жауапты Саам А. С., телефон 8 (7132) 900-546.

АО «ТНК «Казхром» уведомляет своих акционеров о том, что Советом директоров АО «ТНК «Казхром» приняты решения о заключении следующих договоров:
– договор с ТОО «Медицинский центр «Евразия» на оказание услуг по водоснабжению, отведению сточных вод и поливу. Услугодателем по договору будет являться Донской ГОК – филиал АО «ТНК «Казхром»;
– договор с ТОО «Медицинский центр «Евразия» на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии. Исполнителем по договору будет являться Донской ГОК – филиал АО «ТНК «Казхром»;
– договор с ТОО «Медицинский центр «Евразия» на оказание услуг по водоснабжению, отведению сточных вод и поливу. Услугодателем по договору будет являться Донской ГОК – филиал АО «ТНК «Казхром»;
– договор с ТОО «Медицинский центр «Евразия» на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии. Исполнителем по договору будет являться Донской ГОК – филиал АО «ТНК «Казхром»;
– договор займа ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit». Заимодателем по договору будет являться АО «ТНК «Казхром»;
– договор с АО «Павлодарский машиностроительный завод» на поставку грузоподъемного оборудования. Покупателем по договору будет являться АО «ТНК «Казхром».

«Қазхром» ТҰК» АҚ өзінің акционерлеріне «Қазхром» ТҰК» АҚ Директорлар кеңесімен келесідегідей шарттар жасасу туралы шешімдер қабылданғандығы туралы хабарлайды:
– «Еуразия» Медициналық орталығы» ЖШС-мен сумен жабдықтау, сарқынды суды бұру және суару бойынша қызмет көрсету шарты. Шарт бойынша Қызмет беруші «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы – Дөң ТКБК болады;
– «Еуразия» Медициналық орталығы» ЖШС-мен жылу энергиясын беру және бөлу бойынша қызмет көрсету шарты. Шарт бойынша Орындаушы «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы – Дөң ТКБК болады;
– «Еуразия» Медициналық орталығы» ЖШС-мен сумен жабдықтау, сарқынды суды бұру және суару бойынша қызмет көрсету шарты. Шарт бойынша Қызмет беруші «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы – Дөң ТКБК болады;
– «Еуразия» Медициналық орталығы» ЖШС-мен жылу энергиясын беру және бөлу бойынша қызмет көрсету шарты. Шарт бойынша Орындаушы «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы – Дөң ТКБК болады;
– «ENRC Credit» Кредиттік серіктестік» ЖШС-мен займ шарты. Займ беруші «Қазхром» ТҰК» АҚ болады;
– «Павлодар машина жасау зауыты» АҚ-мен жүк көтергіш жабдықтарды жеткізу шарты. Шарт бойынша Сатып алушы «Қазхром» ТҰК» АҚ болады.АО «ТНК «Казхром» объявляет о проведении закупа следующих товаров способом запроса ценовых предложений:Место поставки товара – Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, пос. Окраина, 25, склад Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром».
Срок поставки товара – в течение 60 календарных дней с момента подписания договора.
Заявка размещена на сайте reestr.nadloc.kz и в газете «Экспресс К».
Участник в обязательном порядке должен зарегистрироваться на сайте reestr.nadloc.kz.
Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются (направляются) в офис АО «ТНК «Казхром» по адресу: 030008, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4а, кабинет Департамента материально-технического обеспечения.
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующую информацию:
1) наименование, адрес фактического местонахождения, БИН (для юридического лица), фамилия, имя, место жительства, ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика;
2) предмет закупа способом запроса ценовых предложений (наименования лотов, в случае если в предмет закупа способом запроса ценовых предложений входит несколько лотов);
3) наименование, описание, количество приобретаемых товаров, объем выполняемых работ и оказываемых услуг по каждому лоту;
4) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) цена, предложенная потенциальным поставщиком на лот без НДС.
В ценовое предложение включаются все расходы, связанные с поставкой товаров до места назначения, выполнением работ, оказанием услуг.
Начало предоставления ценовых предложений 11 марта 2013 г.
Окончательный срок представления ценовых предложений до 12 ч. 00 мин. (Актюбинского времени) 19 марта 2013 г.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14 ч. 00 мин. (Актюбинского времени) 19 марта 2013 г. по следующему адресу: г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4а, кабинет Департамента материально-технического обеспечения.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Допускается отказ заказчика от осуществления закупа товаров, работ и услуг не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока приема ценовых предложений.
Договор должен быть подписан до 16 апреля 2013 г. В случае неподписания договора в указанный срок ценовое предложение победителя аннулируется.
Допускается присутствие потенциального поставщика, представившего конверт с ценовыми предложениями, и (или) его уполномоченного представителя при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Проект договора можно получить на сайте reestr.nadloc.kz.
Ответственный за проведение закупа, ведущий менеджер по закупу ДМТО АО «ТНК «Казхром» – Черепанов Виктор Юрьевич, телефон + 7 (7132) 900 719.

«Қазхром» ТҰК» АҚ бағалық ұсыныстарды сұраныс тәсілі бойынша төмендегі тауарларды сатып алуды жүргізу туралы хабарлайды (Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу кезінде ТЖҚ сатып алу Ережелеріне сәйкес):Материалдық ресурстар Хромтау қаласы (Ақтөбе облысы) «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы – Дөң тау-кен байыту комбинатына жеткізілуі тиіс.
Жеткізу бойынша талап ету мерзімі – келісімге қол қойылған мезеттен 60 күнтізбе күн аралығында.
Өтінім reestr.nadloc.kz сайтында және «Экспресс К» газетінде орналастырылған.
Қатысушы міндетті тәртіпте reestr.nadloc.kz сайтында тіркелінуі тиіс.
Жабық конверттерге салынған әлеуетті жеткізушілердің бағалық ұсыныстары мына мекен-жай бойынша: Ақтөбе қаласы, М. Маметова к., 4а, МТҚ департаменті, «Қазхром» ТҰҚ» АҚ-ның кеңсесіне ұсынылады (жіберіледі).
Әлеуетті жеткізушісінің бағалы ұсыныстары төмендегідей ақпараттан тұруы тиіс:
1) нақты орналасқан жерінің атауы, мекен-жайы, ІСН (заңды тұлға үшін), тегі, аты, тұрғылықты жері, СТСН (алық төлеушінің сәйкестендірме нөмірі) (жеке тұлға үшін) және потенциалдық жеткізушінің банктік деректемелері;
2) бағалық ұсыныстарды сұраныс тәсілі бойынша сатып алудың мән-жайы (лот атаулары, егер бағалық ұсыныстарды сұраныс тәсілі бойынша сатып алудың мән-жайына бірнеше лоттар кірген жағдайда);
3) сатып алынатын тауарлардың атауы, сипаттамасы, саны, орындалатын
жұмыстардың көлемі және әрбір лот бойынша көрсетілетін қызметтер;
4) тауарларды жеткізетін орны және мерзімі, жұмыстарды орындау,
қызметтерді көрсету;
5) лотқа арналған әлеуетті жеткізушілерге ұсынылған баға.
Бағалық ұсынысқа тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді.
Бағалық ұсыныстырды ұсынудың басталуы 11 наурыз айы 2013 жыл.
Бағалық ұсыныстырды түпкілікті ұсыну мерзімі 19 наурыз айы 2013 жыл сағат 12.00-ге дейін (Ақтөбе уақыты бойынша).
Бағалық ұсыныстары бар конверттер 19 наурыз 2013 жыл сағат 14.00-де мына мекен-жайда: Ақтөбе қаласы, М. Маметова к., МТҚ Департаменті кабинетінде ашылады.
Әлеуетті жеткізушілер бағалы ұсыныстар салынған конверттерді ашу рәсіміне қатыса алады.
Шарт 16 сәуір айы 2013 жылға дейін қол қойылуы тиіс. Бекітілген мерзімде келісім-шарт жасалмаса, жеңімпаздың бағалық ұсынысы жойылады.
Бағалық ұсыныстарды қабылдау бойынша түпкілікті мерзімнің өтуіне дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей тауарларды сатып алудан, жұмыстарды және қызметтерді жүзеге асырудан тапсырыс берушілердің бас тартуына рұқсат беріледі.
Келісім шарт жобасын reestr.nadloc.kz сайтынан алуға болады.
Сатып алуды өткізу бойынша жауапты Черепанов Виктор Юрьевич, телефон + 7 (7132) 900 719.

ТОО «ENRC Kazakhstan» (заказчик – Донской ГОК филиал АО «ТНК «Казхром») признает состоявшимся открытый конкурс по закупу фасонного металлопроката 2013.ОК-817 на сайте http://reestr.nadloc.kz. Победитель: ТОО «Реммашснаб», г. Алматы, по лоту № 1.

ЖШС «ENRC Kazakhstan» (тапсырушы – АҚ «ТҰК Казхром» филиалы – Дөң ТКБК) № 2013.ОК-817 өтінім http://reestr.nadloc.kz сайтында орналасқан үлгі металл илемді сатып алу бойынща ашық конкурс өткізілгендігін хабарлайды. Жеңімпаз: № 1 лот бойынша Алматы қ., «Реммашснаб» ЖШС.


ТОО «ENRC Kazakhstan» (заказчик – Донской ГОК филиал АО «ТНК «Казхром») объявляет о проведении открытого конкурса по закупу спецпрофиля:Конкурсная заявка № 2013.ОК-1986 размещена на сайте reestr.nadloc.kz.
Материальные ресурсы должны быть доставлены:
• Донской горно-обогатительный комбинат (ДГОК) – филиал Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром» ОКПО 306792590061.
Почтовые реквизиты: Республика Казахстан, 031100, Актюбинская обл., г. Хромтау, площадь Мира, 25.
Отгрузочные реквизиты: для вагонной поставки – ст. Дон Единой КЗХ ЖД код 668704, код предприятия 6834 (ветка комбината);
• Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинский завод металлоконструкций» (АЗМ).
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Актобе, Промзона, 627.
Отгрузочные реквизиты: Республика Казахстан, г. Актобе, ст. Жинишке 667805, ОКПО 39442978.
ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций» – 1251, Промзона, 627.
Условие поставки – DDP (для поставщиков – резидентов РК) / DAP(CPT) (для поставщиков – нерезидентов РК).
Условие оплаты – по факту поставки на склад грузополучателя.
Пакет конкурсной документации можно получить до 18.00 часов 10 апреля 2013 года. По адресу: г. Астана, р-н «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 30а, ТОО «ENRC Kazakhstan», Управление закупок, Департамент централизованных закупок, каб. 605.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе представляются потенциальными поставщиками с 12 марта 2013 года по адресу: г.Астана, р-н «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 30а, ТОО «ENRC Kazakhstan», Управление закупок, Департамент централизованных закупок, каб. 603. В конверте с конкурсной заявкой потенциальный поставщик должен указать следующую информацию: рабочий телефон; факс; e-mail; сотовый телефон.
Окончательный срок представления конкурсных заявок 9.30 часов 11 апреля 2013 года. Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться конкурсной комиссией в 10.00 часов 11 апреля 2013 года.
Ответственным является менеджер по закупкам Алпатов С. В., электронная почта: Sergey.Alpatov@kz.enrc.com, телефон +7 (7172) 592-445; Борисова Т. М., электронная почта: Tamara.Borisova@kz.enrc.com, телефон +7 (7172) 592-325.

«ENRC Kazakhstan» ЖШС (тапсырыс беруші – «Қазхром»ТҰК АҚ филиалы – Дөн тау-кен байыту комбинаты) арнайы пішінді сатып алу бойынша ашық конкурс туралы жариялайды:Өтінім № 2013.ОК-1986 reestr.nadloc.kz сайтында орналасқан
Материалдық қорлар төмендегі мекен-жайға жеткізілу тиіс:
• Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Хромтау қ, «Қазхром» ТҰК» АҚ Дөң ТКБК ОКПО 306792590061.
Пошталық деректемелер: Қазақстан Республикасы, 031100, Ақтөбе облысы, Хромтау қ., Мира алаңы, 25.
Жөнелтім деректемелері : вагондық жеткізілім үшін – Дөң стансасы КЗХ ТЖ коды 668704, кәсіпорын коды 6834 (комбинат тармағы);
• Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Актюбинский металлконструкция зауыты» (АМЗ)
Заңи мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Промзона, 627.
Жөнелтім деректемелері : Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Жіңішке стансасы, 667805, ОКПО 39442978.
ЖШС « Актюбинский металлконструкция зауыты» – 1251, Промзона, 627.
Жеткізілім шарттары – DDP сатып алушының қоймасы (ҚР-ның резиденттері үшін)/ DAР жүк алушының қоймасы (ҚР-ның резиденттері емес үшін).
Төлем шарты – жүк қабылдаушы қоймасына жеткізу фактісі бойынша
Конкурстық құжаттары бар конверттерді 2013 жылдың 10 сәуіріне сағат 18.00 дейін мына мекен-жай бойынша алуға болады: Астана қ., «Есіл» ауд., Қабанбай батыр көш., 30а, «ENRC Kazakhstan» ЖШС, Сатып алу басқармасы, Орталықтандырылған сатып алу департаменті, 605 кабинет.
Бағалық ұсыныстар 2013 жылдың 12 наурызынан бастап мына мекенжай бойынша: Астана қ., «Есіл» ауд., Қабанбай батыр көш., 30а, «ENRC Kazakhstan» ЖШС, Сатып алу басқармасы, Орталықтандырылған сатып алу департаменті, 603 каб. қабылданады. Конкурстық құжаттамасы бар конверттерде, әлеуетті жеткізуші мынадай ақпаратты көрсетуі керек: жұмыс телефоны; факс; e-mail; ұялы телефоны.
Конкурстық өтінімдердің қабылдаудың соңғы мерзімі: 2013 жылдың 11 сәуір сағат 9.30-ге дейін. Конкурстық өтінімдері бар конверттер 2013 жылдың 11 сәуір күні сағат 10.00 де конкурстық комиссиямен ашылады.
Жауапты болып сатып алу бөлімінің менеджері Алпатов С. В., электрондық пошта Sergey.Alpatov@kz.enrc.com, Борисова Т. М., электрондық пошта: Tamara.Borisova@kz.enrc.com, телефон +7 (7172) 592-325.


ТОО «ENRC Kazakhstan» (заказчик – АО «ТНК Казхром», РУ «Казмарганец») объявляет об отмене ранее объявленного конкурса на закуп горюче-смазочных материалов . Конкурс планировался провести в 11.00 часов 11 марта 2013 года. ТОО «ENRC Kazakhstan».

ЖШС «ENRC Kazakhstan» (тапсырыс беруші АҚ «ТҰК «Казхром» филиалы – Дөң ТКБК) ашық конкурс бойынша жанармай материалдарын сатып алудың болмайтындығын жариялайды. Конкурс 2013 жылдың 11 наурызда сағат 11.00-де өткізуге жоспарланған. ЖШС «ENRC Kazakhstan».


АО «ТНК «Казхром» (РУ «Казмарганец») объявляет о проведении закупа способом из одного источника:Негіздеме: «Бағалық ұсыныстар әдісімен сатып алуы, екі рет өтілмеген деп саналады» 105 бап. 3 тармақшасына сәйкес бір дерек көзі әдісімен сатып. алынады.
Әлеуетті жеткізуші Кәсіби дайындық Орталығы «NURIKON».

АО «ТНК «Казхром» сообщает об отмене закупа способом запроса ценовых предложений под номером 2013.ЦП-4536, опубликованного с 5.03.2013 по 13.03.2013 г.

АО «ТНК «Казхром» Рудоуправление «Казмарганец», рудник «ТУР» объявляет о проведении закупа способом из одного источника:Негізі: Қазақстан Республикасының «Жер қойнауын пайдалану туралы» заңына сәйкес бір дерек көзінен сатып алым жүргізу. (28.11.2001 ж. ҚР-ң Басқармасының №1139 үкімі), 105 б 2 бб жер қойнауын пайдалану кезіндегі тауар, қызмет, жұмыс сатып алу Ережелері – бағалық ұсынымдарды сұрату арқылы сатып алымның екі рет өткізілмеді және и тауар, қызмет, жұмыстарды сатып алудың Регламентінің 17.1 б (сатып алу сомасы 10 мың АҚШ доллардан аспайтын ТҚЖ бір рет сатып алу, сонымен қатар осы ТҚЖ жылдық сатып алу сомасы 10 мығ АҚШ долларынан аспауы тиіс).
Жұмысты орындау, қызметтердің көрсетілуі – Қарағанды облысы, Нұра ауданы,«Тур» кеніші. Қарағанды қаласынан – 565 км.
Әлеуетті жеткізуші – «ҰССО» АҚ ҚФ, Қарағанды филиалы, Анжер көшесі, 22/2.

АО «ТНК «Казхром» Рудоуправление «Казмарганец», рудник «Восточный Камыс» объявляет о проведении закупа способом из одного источника:Негізі: Қазақстан Республикасының «Жер қойнауын пайдалану туралы» Заңына сәйкес бір дерек көзінен сатып алым жүргізу. (28.11.2001 ж. ҚР-ң басқармасының № 1139 үкімі), 105 б 2 бб «Жер қойнауын пайдалану кезіндегі тауар, қызмет, жұмыс сатып алу Ережелері» – бағалық ұсынымдарды сұрату арқылы сатып алымның екі рет өткізілмеді және и тауар, қызмет, жұмыстарды сатып алудың Регламентінің 17.1 б (сатып алу сомасы 10 мың АҚШ доллардан аспайтын ТҚЖ бір рет сатып алу, сонымен қатар осы ТҚЖ жылдық сатып алу сомасы 10 мығ АҚШ долларынан аспауы тиіс).
Жұмысты орындау, қызметтердің көрсетілуі – Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы,«Шығыс Қамыс» кеніші. Қарағанды қаласынан – 365 км.
Әлеуетті жеткізуші – «ҰССО» АҚ ҚФ, Қарағанды филиалы, Анжер көшесі, 22/2.

АО «ТНК «Казхром» (Донской ГОК) объявляет о проведении закупа следующих товаров способом запроса ценовых предложений:Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Донской горно-обогатительный комбинат – филиал АО «ТНК «Казхром» г. Хромтау (Актюбинская область)
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – согласно графику поставки.
Заявка размещена на сайте reestr.nadloc.kz и в газете «Экспресс К».
Участник в обязательном порядке должен зарегистрироваться на сайте reestr.nadloc.kz.
Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются (направляются) в офис АО «ТНК «Казхром» по адресу: 030008, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4а, кабинет департамента материально-технического обеспечения.
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующую информацию:
1) наименование, адрес фактического местонахождения, БИН (для юридического лица), фамилия, имя, место жительства, ИИН (для физического 0лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика;
2) предмет закупа способом запроса ценовых предложений (наименования лотов, в случае если в предмет закупа способом запроса ценовых предложений входит несколько лотов);
3) наименование, описание, количество приобретаемых товаров, объем выполняемых работ и оказываемых услуг по каждому лоту;
4) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) цена, предложенная потенциальным поставщиком на лот без НДС.
В ценовое предложение включаются все расходы, связанные с поставкой товаров до места назначения, выполнением работ, оказанием услуг.
Начало предоставления ценовых предложений 11 марта 2013 г.
Окончательный срок представления ценовых предложений до 12 ч. 00 мин. (Актюбинского времени) 20 марта 2013 г.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14 ч. 00 мин. (Актюбинского времени) 20 марта 2013 г. по следующему адресу: г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4а, кабинет Департамента материально-технического обеспечения.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Допускается отказ заказчиком от осуществления закупа товаров, работ и услуг не позднее одного рабочего дня до истечения окончательного срока приема ценовых предложений.
Договор должен быть подписан до 17 апрель 2013 г. В случае неподписания договора в указанный срок ценовое предложение победителя аннулируется.
Допускается присутствие потенциального поставщика, представившего конверт с ценовыми предложениями, и (или) его уполномоченного представителя при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Проект договора можно получить на сайте reestr.nadloc.kz.
Ответственная за проведение закупа Ерастова К. С., телефон 8 (7132) 900-708.

«Қазхром» ТҰК» АҚ (Дөн ТБК) бағалық ұсыныстарды сұрату тәсілі бойынша төмендегі тауарларды сатып алуды жүргізу туралы хабарлайды:Тауарды жеткізу – «Қазхром»ТҰК» АҚ филиалы – Дөң тау-кен байыту комбинаты Хромтау қаласы (Ақтөбе облысы).
Өтінім reestr.nadloc.kz сайтында және «Экспресс К» газетінде орналастырылған.
Қатысушы міндетті тәртіпте reestr.nadloc.kz сайтында тіркелінуі тиіс.
Жабық конверттерге салынған әлеуетті жеткізушілердің бағалық ұсыныстары мына мекен-жай бойынша: Ақтөбе қаласы, М. Мәметова көшесі, 4а-үйі, МТҚ департаменті, «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның кеңсесіне ұсынылады (жіберіледі).
Әлеуетті жеткізушінің бағалық ұсыныстары төмендегідей ақпараттан тұруы тиіс:
1) нақты орналасқан жерінің атауы, мекен-жайы, ІСН (заңды тұлға үшін), тегі, аты, тұрғылықты жері, СТСН (салық төлеушінің сәйкестендірме нөмірі) (жеке тұлға үшін) және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері;
2) бағалық ұсыныстарды сұрату тәсілі бойынша сатып алудың мән-жайы (лот атаулары, егер бағалық ұсыныстарды сұрату тәсілі бойынша сатып алудың мән-жайына бірнеше лоттар кірген жағдайда);
4) сатып алынатын тауарлардың атауы, сипаттамасы, саны, орындалатын
жұмыстардың көлемі және әрбір лот бойынша көрсетілетін қызметтер;
4) тауарларды жеткізетін орны және мерзімі, жұмыстарды орындау,
қызметтерді көрсету;
5) ҚҚС-сыз лотқа әлеуетті жеткізушілердің ұсынған бағасы.
Бағалық ұсынысқа тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді.
Бағалық ұсыныстырды ұсынудың басталуы 11 наурыз 2013 ж.
Бағалық ұсыныстырды түпкілікті ұсыну мерзімі 20 наурыз 2012 ж. сағат 12.00 минутқа дейін (Ақтөбе уақыты бойынша).
Бағалық ұсыныстары бар конверттер 20 наурыз ж 2013 ж. сағат 14.00 минутта мына мекен-жайда: Ақтөбе қ., М. Мәметова көшесі, 4а-үйі, «Қазхром» ТҰК» АҚ кеңсесі, МТҚ департаменті кабинетінде ашылады.
Әлеуетті жеткізушілер бағалық ұсыныстар салынған конверттерді ашу рәсіміне қатыса алады.
Тапсырыс беруші бағалық ұсыныстарды қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін бір жұмыс күнінен кеш емес тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудан бас тартуға рұқсат етіледі.
Шарт 17 сәуір 2013 жылға дейін қол қойылуы тиіс. Көрсетілген мерзімде шартқа қол қойылмаған жағдайда жеңімпаздың бағалық ұсынысы жойылады.
Бағалық ұсыныстар салынған конверттерді ашу кезінде бағалық ұсыныстар салынған конвертті ұсынған әлеуетті жеткізушінің және (немесе) оның уәкілетті өкілінің қатысуына рұқсат беріледі.
Шарттың жобасын reestr.nadloc.kz сайтынан алуға болады.
Сатып алуды жүргізуге жауапты Ерастова К. С., телефон 8 (7132) 900-708.

Добавить комментарий:
Имя:e-mail:
Код:
Комментарий:
Комментариев нет
Свежий номер в PDF
О газете
Рекламодателям
Обратная связь
Архив
Энциклопедия ЭК
12

Последние номера
 
АРХИВ 2006-2015

Нас считают:Яндекс цитирования

ЭК в соцсетяхРекламаCopyright © 2005-2018
ТОО «Редакция газеты «Экспресс К»
Любое использование материалов сайта в сети интернет допустимо при условии указания имени автора и размещения гипертекстовой ссылки на источник заимствования. Использование материалов сайта вне сети интернет допускается исключительно с письменного разрешения правообладателя.